Продължете към съдържанието

Демонтаж на тавани в София и региона

  • от

Демонтаж на таванДемонтаж на таван – 0888 67 0000

На вас ви се налага да обновите тавана, който преди това е бил отделна таванска плоча? Но, срока му на експлоатация е приключил и се нуждае от събаряне на мазилката и подмяна с нова. Остава въпроса, как да премахнем старата пенополистирола плоча от тавана.

Ремонтирането на тавана може да стане, тогава, когато се ремонтира и самото помещение. Но, дали преди или след подмяната на дограмата си остава усмотрение на собственика на къщата. Необходимо е, да се покрият пода и мебелите с полиетиленов найлон или плътна тъкан. Полюлейте на тавана по време на ремонта е необходимо да бъдат свалени. След демонтажа на тавана боклука от пода трябва да се събере и изхвърли, след което пода да се застели отново. Извършването на демонтаж на таван може да се извърши при температура до +/- 50 градуса, но монтажа на нов таван трябва да се проведе при не повече от + 45 градуса или – 15 градуса. Необходимо е да се спазва техниката за безопасност. За да не се получат непредвидени ситуации трябва предварително да се извадят всички електрически проводници. При извършване на демонтажа работниците трябва да имат предпазни очила. На главата си трябва да имате каска, а на ръцете си ръкавици. Инструментите, с които ще се работи трябва да бъдат изцяло изправни.

За да се отстрани мазилката от тавана следва да се използва стоманена шпакла и професионална стълба с инструкции за работа на височина. Мазилката от тавана се премахва с шпакла механично и след като мазилката е премахната, таванът трябва да се изчисти идеално без никакви остатъци. Ако сте решили да го варосвате или боядисвате е необходимо да се премахнат всички неравности. Когато мазилката от тавана е премахната изцяло и под нея се виждат ошкурените участъци, то те трябва да се проверят за здравина. Участъците не трябва да са гладки, а грапави, за да може да се постави грунд върху повърхността, преди да се шпаклова.  Грунда се нанася с валяк или четка. Грундирането се извършва равномерно по цялата повърхност, а ако в труднодостъпните места валяка не достига, се използва четката. Ако попива в основата лошо, то грунда се нанася два или три пъти. След като мазилката е отделена и тавана е грундиран, трябва акуратно да се събере боклука и да се изхвърли.