Специални взривни вещества и средства за взривяване

Специални взривни вещества и средства за взривяване професионално и отговорно

При възможност решенията по ключовите въпроси за демонтажа при въведение в експлоатация на зданието и съоръженията, както и при ликвидация на не действащо производство, се използват определени технологии чрез специални взривни работи. Определените технологии при взривните работи, приети да се използват от много фирми, позволяват да се понижи вредното въздействие на взрива върху околната среда до минимум и да се осигури промишлена безопасност на труда, което ще позволи да се провеждат къртачни работи в стеснени условия, в условия с действащо промишлено производство и комуникации, в близост до жилищно застрояване.

При изпълнение на демонтажните работи напълно се използват собствени сили и средства, чрез които самостоятелно се решава целия комплекс от подготвителни и взривни работи. Подготвителния етап е, необходим за началото на провежданите взривни работи, като така се скъсява срока, което позволява бърза и своевременна работа.

Преимуществата на демонтажа при използване на взривни работи:

Безопасността на (персонала и техниката, която работи в условията на максимална устойчивост на обекта). Времето (съкратените срокове на демонтаж  2 – 7 пъти, в зависимост от обекта). Заплащането (в зависимост от конструкцията на обекта се намалява от 27 – 88 % от стойността на традиционният демонтаж).

Провеждат се специални взривни работи при:

– демонтаж и въвеждане в експлоатация на аварирали здания и съоръжения на метални конструкции, стоманобетон, строителен камък и комбинирани материали;

– демонтаж събаряне на комини (стоманобетонни, кирпичени и стоманени (разрушаване на основата при липса на коридор);

– профилно рязане и раздробяване на стоманобетонен фундамент, в това число без взривен метод, в условията на действащо производство;

– унищожение на боеприпаси и други взривоопасни предмети;

– раздробяване на горящи масиви;

– обработка на материалите при енергийния взрив чрез разделяне на крупно габаритните метални отломки в металургията по усъвършенстван метод.

Характерни видове демонтиране на високи здания и съоръжения:

– Корпуси в инструментални цехове;

– Миксерни отделения в инструментални цехов;

– Газопочистване в инструментални цехове;

– Доменни пещи;

– Стоманобетонни ъглови кули и изградено коксохимично производство;

– Корпус на цеховете за заготовка, портални и мостови кранове;

– Комини: кирпичени, стоманобетонни и метални;

За всички тези демонтажни работи фирмите трябва да имат всички разрешителни и необходимата документация за провеждане на дадените видове работа. Висококвалифицираните кадри са в сътрудничество с водещи научни организации в региона и страните, като се изучават и използват опитите на най-добрите наши и чуждестранни аналогични по профил организации, които осигуряват точно и качествено изпълнение на работите. Особено внимание при проектиране и организиране на работата се отделя на безопасността. Инженерните решения и използването на съвременните материали и технологии се свеждат до минимум размер на зоната на поражение и факторите на взрива, което е от особена важност в условията на действащо производство. При производствените работи се взима контролна проба на поразяващите фактори от взрива.

Къртачните работи могат да се провеждат на открити пространства (кариери), при събаряне на здания, при демонтаж на тръби, при демонтаж на фундаменти, при разрушаване на лед, при подводни взривни работи и при други обработки на материали.

Съхранението на взривните материали за промишлено предназначение

Събарянето на здания и съоръжения чрез взрив се осъществява изцяло или в зададено направление. Принципа на събаряне на цяло здание се заключва в образуването на взривно подбиване на всички периметри на стените за разрушаване и други носещи елементи, в резултат на което обекта е, лишен от опора и пада следствие липса на основа. Направлението на събарянето се определя от различната височина на елементите.

Процедурата на разрушаване чрез експлозия става, като се съблюдава проект на зданието, получената разрешителна документации, подготовката на сградата, взривяване и извозване на отпадъка. За получаване на разрешение за взривни работи се изисква съгласуване с всички заинтересовани организации, дейността, на които може да повлияе експлозията. По време на провеждане на взривните работи режима се обозначаване с «опасна зона», от територията, на която се премахват хората и механизмите.

След съставяне на проект за събаряне на зданието, трябва да бъде указано, как, колко и на какви места  е необходимо да се поставят взривни елементи в конструкцията, като са предвидени мероприятия за защита на околната среда и подземни комуникации, след което бригадата взривачи пристъпват към работа. Същността на демонтажа на сградата посредством взрив се свежда не до неговото разрушение, а до така нареченият «завал». По време на проектирането на събарянето експертна комисия анализира, в каква страна това здание може да се «наклони», в зависимост от количеството поставен взрив.

В носещата конструкция на приземния етаж се извършва пробиване на дупки, в които се поставя заряд от амонит. След което взривовете се съединяват в една мрежа, като шнура от се издърпва на безопасно разстояние. Освен това, за да се обезопасят околните здания и хората от разлетяване по време на взрива отломки от бетон, около основата на фундамента се поставят специални насипи от пясък, грунд или укрития от дървени щитове, стоманобетонни плочи и др. След взривяването на зданието работниците развалят „завал“ и извозват отпадъците, като очистват площадката.

Плюсовете на взривните работи при събаряне и демонтаж на зданието са голямата икономия на време и финанси. Стойността на разрушаване на сграда без взривни способи може да  достигне 30% от стойността на ново строителство. Съвременните средства за взривяване се считат, за най-бързи, евтини и безопасни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

КЪРТИ.БГ ЕООД © 2013 Frontier Theme