Демонтаж и разрушаването на кирпичена сграда

Разрушаването на кирпичена сграда с цимент и циментно — варов разтвор се изискват значително големи усилия. При това кирпича и варовия разтвор се разрушава във вид на големи късове, като отделянето на кирпича от разтвора практически е невъзможно. В тези случаи при разрушаване следва да се ползват ръчни инструменти.

Кирпичените стени предимно се разрушават с лостове. Често се използват инвентарни тръбни лостове за разрушаване на конструкциите. Гредите се закрепят към стената за разрушаване в съответствие с типовите проекти. Затова се използват анкери в дървени пробки, забити в предварително пробити гнезда или се използват инвентарни анкерни-пробки. Порядъка на поставяне и последователността на разглобяване се излагат в предварителен проект.

Кирпичените стени в стеснени условия на действащ цех се разглобяват по ред, предимно с ръчно използване на ломове, леки чукове, клинове и кирки или с помощта на ръчни машини. Всички останали способи в повечето случаи се оказват неприемливи. В зависимост от здравината на зидарията, дебелината на стените се определят инструментите при разрушаване на височина два или три реда.

Кирпича и строителния отпадък следва да се складира в сандъци или метални кутии, които се поставят на мястото на разлома и се снемат с кранове. Материалите от разрушаването може да бъдат свалени от тавана или прикритията с помощта на елеваторни подемници или по дървени корита от закрит тип в приемен бункер. Много удобни за тези цели са спускаемите сборни подвижни секционни и телескопични улей от алуминий за боклук, стомана и пластмаса в комплект с колички и бункери за извозване на боклук чрез камион. Дължината на металните секции за боклук са с размер 1,5— 3 м. и диаметър 380—300 мм.

Разрушаването на кирпичните стени при възможност следва да се изпълни с укрепващи греди с цел тяхното повторно използване. За стиковка на гредите се използват специални товаро захватни приспособления. Гредите от зидарията се отделят чрез помощта на хилти или ръчна дискофрезна машина.

При разрушаване на стени се премахват проектните закрепвания и връзки, осигуряващи експлоатацията и устойчивостта на сградата. За да се предотврати обрушаването, на който и да е участък на разрушаваната стена е необходимо допълнително да се укрепи чрез определени способи, разработени предварително по проект. Един от тези способи се явяват закрепване на стените към колоните на зданието с помощта на телени скоби. Затова в стената се пробиват под ъгъл две отверстия, където се поставя мека стоманена проволка, която се увива около колоната. От другата страна на стената под металните скоби се поставят кръгли дървени стойки с диаметър 16 см, които да осигурят устойчивостта на разпорите. Ако колоните на зданието са стоманобетонни, то под проволката се поставят дъски за уплътнение.

В период на производствените работи опасната зона се огражда и се спира достъпа на външни лица до обекта. Ако работите по разрушаване се провеждат в затъмнени или съвсем нямащи дневна осветеност части на зданието, то трябва да бъде устроено временно осветление на работните места с норма на осветеност не по-малка от 75 W.

Не се допуска разрушаване в два и повече реда по едната вертикала, независимо от числото на застъпване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

КЪРТИ.БГ ЕООД © 2013 Frontier Theme